Bekijk hier de agenda voor de ALV op 28 oktober

Bekijk hier de agenda voor de ALV op 28 oktober

24 oktober 2021 19:30


Op donderdag 28 oktober vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in onze kantine. Bekijk hieronder alvast de agenda.

AANVANG 20.30 in het clubhuis

 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2020

 

4. Diverse jaarverslagen:

a Jaarverslag RKVV Erp  2020-2021
b Jaarverslag jeugdafdeling

5. Financiën
a Toelichting door de penningmeester op de financiële resultaten
b Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2020-2021
c Goedkeuring van de financiële jaarstukken van het seizoen 2020-2021
d Benoeming nieuwe kascommissie

6. Bestuursverkiezing

a Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn: Tijmen Chatrou en Ton Goorts

b Nieuwe kandidaat als bestuurslid: Lieke Verkuijlen. Zij gaat de bestuursfunctie van secretaris overnemen van Paul Biermann. Paul gaat het vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen.

7. Pauze

8. Vaststellen beleidsplan en begroting 2021 - 2022.

9. Informerend:
“De Brug” samenwerking met Ter Aa, Tennisverenging en Korfbalvereniging.

 Stand van zaken en voortgang n.a.v. het Raadsbesluit van de gemeente Meierijstad

10. Ingekomen vragen

Vragen kunnen bij voorkeur vooraf al gesteld worden via het e-mailadres ledenvergadering@rkvverp.nl

11. Huldiging leden

12. Sluiting.

 

Namens het bestuur van RKVV Erp

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!